Förtroendemannaregister

Sveriges Kommuner och Landsting, kongressombud

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31