Förtroendemannaregister

Nämnder (15 st)

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges framtidsgrupp
Kommunstyrelsen
Myndighetsnämnd
Civilförsvarsnämnd
Valnämnd
Arvika-Eda Överförmyndarnämnd
Drifts- och servicenämnd
Arbetslöshetsnämnd
Krisledningsnämnden
Hjälpmedelnämnden i Värmland
Kommunrevision
Kommunfullmäktiges namnberedning
Valberedning
Patientnämnd