Förtroendemannaregister

Nämnder (14 st)

Namn
Kommunfullmäktiges framtidsgrupp
Kommunstyrelsen
Myndighetsnämnd
Civilförsvarsnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Drifts- och servicenämnd
Arbetslöshetsnämnd
Krisledningsnämnden
Hjälpmedelnämnden i Värmland
Kommunrevision
Kommunfullmäktiges namnberedning
Valberedning
Patientnämnd