Förtroendemannaregister

Björn Henriksson (S)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män, jord- och skogsbruk Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Glaskogens Naturreservat Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31