Förtroendemannaregister

Sven-Eric von Wachenfeldt Nilsson (S)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Lekmannarevisor 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunrevision Förste vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31