Förtroendemannaregister

Mona Smedman (C)

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetslöshetsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Civilförsvarsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Andre vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunledningsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31