Förtroendemannaregister

Per-Olov Ålander (C)

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetslöshetsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Arvika Kommunnät AB Ledamot 2019-04-26 - 2023-04-25
Arvika-Eda Överförmyndarnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Civilförsvarsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Gode män, jord- och skogsbruk Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Utskottet vård och omsorg Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14