Förtroendemannaregister

Ferdinand von Malmborg (MP)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Huvudmän i Westra Wermlands Sparbank Huvudman 2017-02-27 - 2021-03-31
Myndighetsnämnd Ersättare 2019-02-25 - 2022-12-31
Valnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31