Förtroendemannaregister

Kjell Åke Holdar (L)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetslöshetsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Civilförsvarsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Utskottet vård och omsorg Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31