Förtroendemannaregister

Eva Ryman (S)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvika-Eda Överförmyndarnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Myndighetsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnd Förste vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31