Förtroendemannaregister

Börje Wahlund (M)

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetslöshetsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Civilförsvarsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Gymnasiesamverkan i Värmland Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalt handikappråd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalt pensionärsråd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Utskottet lärande och stöd Andre vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Vårdförbund i Värmland Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31