Förtroendemannaregister

Lisa Levin (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-668 26 21 (mobil)

E-post:
lisa.levin@arvika.se

Bild på Lisa Levin

Uppdrag (18 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetslöshetsnämnd Förste vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Arvika Fjärrvärme AB Ordförande 2019-04-26 - 2023-04-25
Arvika kommuns priskommité Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Arvika Kraft AB Ordförande 2019-04-26 - 2023-04-25
Arvika Lokal och Mark AB Ledamot 2019-04-26 - 2023-04-25
Arvika Stadshus AB Ledamot 2019-04-26 - 2023-04-25
Arvika Teknik AB Ordförande 2019-04-26 - 2023-04-25
Civilförsvarsnämnd Förste vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Drifts- och servicenämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri Ledamot 2019-04-26 - 2023-04-25
Kommunalt handikappråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalt pensionärsråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommuninvest ekonomisk förening, årsstämmor Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunledningsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Förste vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Teknik i Väst AB Ordförande 2019-04-26 - 2023-04-25