Förtroendemannaregister

Henrik Axelsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0570-107 22 (bostad)
070-298 89 38 (mobil)

E-post:
henrik.axelsson@arvika.se

Bild på Henrik Axelsson

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetslöshetsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Arvika Lokal och Mark AB Ledamot 2019-04-26 - 2023-04-25
Arvika Stadshus AB Ledamot 2019-04-26 - 2023-04-25
Civilförsvarsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri Ledamot 2019-04-26 - 2023-04-25
Gymnasiesamverkan i Värmland Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalt handikappråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalt pensionärsråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunledningsutskott Förste vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Utskottet lärande och stöd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31