Förtroendemannaregister

Sara Andersson (S)

Bild på Sara Andersson

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetslöshetsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Civilförsvarsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunledningsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Utskottet vård och omsorg Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedning Förste vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14