Förtroendemannaregister

Morgan Danielsson (S)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunrevision Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31