Förtroendemannaregister

Daniel Kristensen (KD)

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetslöshetsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Civilförsvarsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Utskottet lärande och stöd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31