Förtroendemannaregister

Susanne Engstad Clarke (KD)

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetslöshetsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Civilförsvarsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Huvudmän i Westra Wermlands Sparbank Huvudman 2017-02-27 - 2021-03-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges framtidsgrupp Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktiges namnberedning Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunledningsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Glaskogens Naturreservat Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Värmlands läns kalkningsförbud Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31