Förtroendemannaregister

Zara Hedelin (V)

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetslöshetsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Civilförsvarsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges framtidsgrupp Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunledningsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Utskottet lärande och stöd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14