Förtroendemannaregister

Jina Beri (C)

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetslöshetsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Civilförsvarsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Utskottet lärande och stöd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnd Ledamot 2019-03-25 - 2022-12-31