Förtroendemannaregister

Roger Antonsson (SD)

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetslöshetsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Arvika Fjärrvärme AB Ledamot 2019-04-26 - 2023-04-25
Arvika Kommunnät AB Ledamot 2019-04-26 - 2023-04-25
Arvika Kraft AB Ledamot 2019-04-26 - 2023-04-25
Arvika Teknik AB Ledamot 2019-04-26 - 2023-04-25
Civilförsvarsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2019-02-16 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31