Förtroendemannaregister

Birgitta Eklund (S)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvika-Eda Överförmyndarnämnd Förste vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31