Förtroendemannaregister

Bengt Nilsson (KD)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvika-Eda Överförmyndarnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31