Förtroendemannaregister

Betty Engström (SD)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetslöshetsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Civilförsvarsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2019-02-16 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31