Förtroendemannaregister

Peter Söderström (S)

Kontaktinformation

Telefon:
073-280 71 76 (mobil)

E-post:
peter.soderstrom@arvika.se

Bild på Peter Söderström

Uppdrag (14 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetslöshetsnämnd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Arvika kommuns priskommité Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Arvika Lokal och Mark AB Ordförande 2019-04-26 - 2023-04-25
Arvika Stadshus AB Ordförande 2019-04-26 - 2023-04-25
Civilförsvarsnämnd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Drifts- och servicenämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri Ordförande 2019-04-26 - 2023-04-25
Huvudmän i Westra Wermlands Sparbank Huvudman 2017-02-27 - 2021-03-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommuninvest ekonomisk förening, årsstämmor Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunledningsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Värmlandstrafik, årsstämmor Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31